Planiranje resursa i vremena

Planiranje resursa i vremena - MyScal®

Planiranje je pola puta do uspjeha

myScal® omogućuje detaljan uvid u plan umjeravanja mjernih uređaja. Automatski podsjetnici o umjeravanju, omogućuju lakše i preciznije planiranje umjeravanja mjernih uređaja. Program pruža detaljan kronološki slijed umjeravanja, a plan umjeravanja generira se na temelju dosadašnje periodike umjeravanja. 

Pratite trendove opreme

Kontinuirano pratite trendove opreme pomoću statističkih izvještaja, uz različite mogućnosti izvoza podataka. Ažuriranje statusa u stvarnom vremenu i prikaz dugoročnih trendova za svaki instrument poboljšava pouzdanost mjerenja, smanjuje troškove održavanja i nudi mogućnost optimizacije procesa u smislu organizacije vremena i troškova održavanja.