Politika privatnosti

Voditelj obrade podataka

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. s registriranim sjedištem u Zaprešiću, Savska 45a, voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. neovisni je gospodarski subjekt i nije dio Sartorius AG, Minebea Intec GmbH niti Fibar group S.A., ali u poslovanju koristi Sartorius, Minebea Intec i Fibaro brandove na temelju partnerskih ugovora za prodaju i servisiranje uređaja i proizvoda.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi na izravan ili neizravan način.

Obrada podataka predstavlja bilo koju radnju koja je izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika ne primjenjuje se na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Društvo i kontakt podaci službenika za obradu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz našu upotrebu vaših podataka, molimo da nam se prvo obratite na sljedeće kontakte:

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o.

Savska 45a, 10290 Zaprešić

tel: +385 1 3340 290

mail: gdpr@sartorius.hr

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetskih stranica sartorius.hr, sartorius.si, minebea-intec.com.hr, minebea-intec.ba ili pametna-kuca.com te sve poddomene izvedene iz nabrojanih osnovnih domena kako biste zatražili informacije o proizvodima i uslugama;
 • ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu;
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici;
 • ako su nam druga društva unutar Sartorius AG, Minebea Intec GmbH ili treće strane proslijedili vaše osobne podatke;
 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili vaše osobne podatke na dozvoljen način;
 • ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese).

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o vama možemo prikupljati:

 • Kontaktni podaci ► ime, titula, adresa, kontakt broj, e-mail adresa, broj faksa, broj osobne iskaznice
 • Interesi ► informacije o vašim interesima za proizvode i usluge u ponudi Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o.
 • Korištenje internetske stranice ► način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za analize posjećivanja stranica.
 • Fotografije i video snimke ► u slučaju prezentacija proizvoda i usluga, sajamskih priredbi i drugih sličnih događanja, možemo popratiti događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. i pripadajućim stranicama na društvenim mrežama koje samostalno uređujemo.
 • Informacije o prodaji i servisu ► informacije o kupnji, o podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.
 • Informacije o povijesti kupca ► stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji proizvoda, konfiguracija, datum kupnje, datum narudžbe, datum isporuke, informacije o jamstvu.
 • Korištenje uređaja i usluga ► način na koji koristite svoj uređaj i ponuđene usluge na uređaju
 • Podaci o konfiguraciji uređaja ► informacije o značajkama i trenutnim postavkama vašeg uređaja (identificira se pomoću serijskog i/ili inventarskog broja uređaja).
 • Tehničke informacije o uređaju ► informacije o trenutnim ili prošlim performansama uređaja i komponenti
 • Informacije o lokaciji postavljanja ili isporuke uređaja/proizvoda

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih "osnova", a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. prikuplja podatke (kontaktne podatke i interese, informacije o povijesti kupca) te ih može koristiti (informacije o prodaji i servisu, podatke o konfiguraciji uređaja i tehničke informacije o uređaju) za procjenu koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirati u vezi s tim ponudama sukladno vašim interesima. Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. navedene informacije može podijeliti sa Sartorius AG i Minebea Intec GmbH kako bi odgovorili na vaše zahtjeve i dali vam specifičniju ponudu.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Suglasnost, legitimni interes.
 • Legitimni interes:
 • Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.
 • Izbor:
 • Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Prodaja i servis – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg uređaja

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. će prikupiti kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji uređaja, tehničke informacije o uređaju, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate uređaj kod nas kao dio prodaje ili usluge, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš uređaj. Tim informacijama može pristupiti Sartorius AG ili Minebea Intec GmbH u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema vezanih uz isporuku navedenih usluga.

Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa uređaja predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.
 • Legitimni interes:
 • Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. za održavanjem najviših standarda prodaje, usluga i proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu.
 • Izbor:
 • Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Pravne obveze Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o.– postizanje sukladnosti s našim pravnim obvezama prema tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. podliježe zakonima Hrvatske i dužna ih se pridržavati. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

 • Opravdanje upotrebe:
 • Pravna obveza; uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.
 • Izbor:
 • Nema

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 • Sartorius AG i Minebea intec GmbH
 • ugovorni partneri i servisi

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna te Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Gore navedena upotreba vaših osobnih podataka dopuštena je sukladno propisima EU o zaštiti osobnih podataka na temelju sljedećih glavnih pravnih osnova:

 • kada ste pristali na obradu (privola);
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 • u svrhu legitimnih interesa Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka
 • kada je to potrebno u pravne svrhe (mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova); u tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti vam što je prije moguće.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani;
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka;
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa;
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka;
 • kontroliran i nadziran pristup prostorijama.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče, tj. do opoziva. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo do opoziva, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni, nepovratno se anonimiziraju ili uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail gdpr@sartorius.hr.

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke;
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali;
 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te provodi na automatizirani način;
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo;
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu;
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom;
 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka;
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.
Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo podnijeti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

U Zaprešiću, svibanj 2018.