Automatizacija umjeravanja

Automatizacija umjeravanja - MyScal®

Automatizacija smanjuje ljudsku pogrešku

Visoki stupanj automatizacije inputa i digitalizacije outputa te internih procesa omogućuju veću efikasnost, smanjen rizik od ljudske pogreške, bolje izvještavanje i manje papirnate dokumentacije. Smanjen rizik od ljudske pogreške bitna je stavka jer je manualna obrada podataka značajan faktor pogreške koji rezultira ne samo gubitkom vremena, nego unošenjem netočnih vrijednosti koje mogu imati katastrofalne posljedice za vaš umjerni laboratorij i organizaciju.