Korisnička podrška

Korisnička podrška - MyScal®

Korisnicima myScal® programa, podršku pružamo putem:

  1. e-pošte - za svakog korisnika naših usluga, dostupna je besplatna osnovna podrška putem e-pošte, s definiranim vremenom reakcije od maksimalno 7 dana. U slučaju poteškoća, pitanja oko rada programa ili potrebne podrške, kontaktirajte nas na: sartorius@sartorius.hr.
  2. telefona - putem telefonskog poziva direktno vas spajamo s dostupnim myScal® inženjerima u Sartorius Croatia. Za više informacija, kontaktirajte: +385 (0) 1 3340 290. 
  3. daljinskog održavanja - mogućnost daljinskog pregleda i pristupa kupcu myScal® sustavima u svrhu održavanja. Daljinsko održavanje temelji se na internetskoj vezi između kupaca i računala za održavanje u Sartorius Croatia.

Za sva pitanja, slobodno se obratite na sartorius@sartorius.hr ili direktnim kontaktom na broj +385 (0) 1 3340 290.